การเข้าเป็นหุ้นส่วนของบริษัท CLX Communications และ DeviceRadio เพื่อให้การผลิตและเปิดตัวอุปกรณ์ด้าน IoT (อินเทอร์เน็ตทุกสิ่งอย่าง) ทำได้ง่ายขึ้น

ในวันนี้บริษัท CLX Communications AB (publ) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสาร (CPaaS) ทั่วโลก (XSTO:CLX) ได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท DeviceRadio ผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ด้านการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้มีโซลูชันการเชื่อมต่อ IoT แบบปลั๊กแอนด์เพลย์ (plug-and-play) เต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนให้น้อยลงไปอีก ในการเปิดตัวอุปกรณ์ IoT…

การเข้าเป็นหุ้นส่วนของบริษัท CLX Communications และ DeviceRadio เพื่อให้การผลิตและเปิดตัวอุปกรณ์ด้าน IoT (อินเทอร์เน็ตทุกสิ่งอย่าง) ทำได้ง่ายขึ้น

ในวันนี้บริษัท CLX Communications AB (publ) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสาร (CPaaS) ทั่วโลก (XSTO:CLX) ได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท DeviceRadio ผู้จัดหาฮาร์ดแวร์ด้านการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้มีโซลูชันการเชื่อมต่อ IoT แบบปลั๊กแอนด์เพลย์ (plug-and-play) เต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนให้น้อยลงไปอีก ในการเปิดตัวอุปกรณ์ IoT…