Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

May 13, 2024

KFSH&RC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้บุกเบิกในการเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลให้สูงสุด

Dr. Al Fayyadh แห่ง Harvard: เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพระดับโลก ริยาด ซาอุดีอาระเบีย, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Dr. Majid Al Fayyadh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ King

Read more