EMGA ให้คำปรึกษาการระดมทุนตราสารหนี้มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ Banco D-Miro

กรุงลอนดอน, Sept. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) ธนาคารเพื่อการลงทุนเฉพาะกลุ่มที่เน้นตลาดเกิดใหม่ได้ให้คำปรึกษาการระดมทุนด้วยตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ์ในประเทศเอกวาดอร์ที่จะช่วยให้ Banco D-Miro สามารถเพิ่มกิจกรรมการให้กู้ยืมด้วยสินเชื่อขนาดเล็กในประเทศเอกวาดอร์ต่อไปได้

EMGA เป็นผู้ออกแบบ ให้คำปรึกษา และกำหนดโครงสร้างของวงเงินตราสารหนี้มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากบรรษัทการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (DFC) และธุรกรรมนี้ถือเป็นรายการแรกที่ EMGA ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในประเทศเอกวาดอร์

สำหรับความเห็นต่อธุรกรรมนี้  Fabian Victores Baque  CFO ของ Banco D-Miro ได้กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้รับการสนับสนุนจาก EMGA และ DFC เพื่อดำเนินธุรรรมครั้งสำคัญนี้ให้สำเร็จลุล่วง การมีพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์อย่างเช่น DFC จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการดำเนินการผนวกรวมทางการเงินที่เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้น รวมถึงเพิ่มขนาดการให้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็นผู้หญิงได้มากขึ้น”

Jim Polan รองประธานสำนักพัฒนาเครดิตของ DFC กล่าวว่า “การลงทุนของ DFC ใน Banco D-Miro จะเพิ่มการเข้าถึงสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้ประชากรผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงในประเทศเอกวาดอร์สามารถฟื้นตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโควิด-19 ได้ ด้วยการมุ่งเน้นธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกรรมนี้จะเร่งการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวของประเทศเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับ DFC”

Sajeev Chakkalakal  กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจที่ EMGA กล่าวว่า “EMGA มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้คำปรึกษาแก่ Banco D-Miro ในธุรกรรมครั้งสำคัญนี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนเงินทุนให้กับพอร์ตการให้กู้ยืมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเน้นกิจการที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีอีกธุรกรรมกับ DFC ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเราที่เกิดขึ้นตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา สุดท้ายนี้ เราเชื่อว่าตำแหน่งของ DFC ในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาที่โดดเด่นจะช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนระยะยาวเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ สำหรับ Banco D-Miro ได้อีก”

Jeremy Dobson  กรรมการผู้จัดการ EMGA กล่าวเสริมว่า “ด้วยธุรกรรมรายการแรกนี้ในประเทศเอกวาดอร์ EMGA ได้เพิ่มฐานการดำเนินงานของเราในภูมิภาคละตินอเมริกา และเราจะยังคงพัฒนาธุรกิจในประเทศและภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง”

Banco D-Miro: Banco D-Miro เป็นธนาคารสัญชาติเอกวาดอร์ที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อขนาดเล็ก และมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นธนาคารที่มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะความยากจนของประเทศเป็นภารกิจสำคัญ ธนาคารนำเสนอบริการทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อย เล็ก และขนาดกลางในประเทศเอกวาดอร์และโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับความยากจนสูงกว่าที่อื่นและมีการเข้าถึงบริการทางการเงินได้ต่ำที่สุด

DFC: บรรษัทการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (DFC) ทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อมอบโซลูชันทางการเงินที่มุ่งหมายจัดการปัญหาที่ประเทศกำลังพัฒนากำลังเผชิญอยู่ เราได้ลงทุนในหลายภาคส่วนรวมถึงภาคพลังงาน การดูแลสุขภาพ ระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ DFC ยังให้บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงเพื่อช่วยในการสร้างตำแหน่งงานต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่ การลงทุนของ DFC ยึดปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และสิทธิของลูกจ้าง

Emerging Markets Global Advisory LLP  มีสำนักงานในลอนดอน ให้บริการช่วยเหลือสถาบันทางการเงินและบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการระดมทุนในรูปแบบตราสารหนี้หรือตราสารทุน ทีมของ EMGA มีประสบการณ์หลายสิบปีที่สามารถจัดการธุรกรรมต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ในตลาดเกิดใหม่ โดยรวมถึงประเทศเอกวาดอร์ ซึ่งยังคงเป็นตลาดที่สำคัญ EMGA ยังจะขยายตัวและเสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในฐานะธนาคารเพื่อการลงทุนเฉพาะกลุ่มที่เน้นตลาดเกิดใหม่

Jeremy Dobson
info@emergingmarketsglobaladvisory.com