การเติบโตของตลาดผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างองค์กรในหน่วย Integrated Cryogenic Solutions ของกลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Sept. 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (Group) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศให้ทุกท่านได้ทราบถึงการปรับโครงสร้างองค์กร Integrated…