August 11, 2022

Konstantinos Fakiolas ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso

Read more

Anna Mizell ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายตรง EPC ของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Nikkiso

Read more