Tech.AD USA มอบรางวัลอันดับหนึ่งในประเภทเซ็นเซอร์และการรับรู้ให้แก่ LeddarTech สำหรับซอฟต์แวร์ LeddarVision ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

ควิเบกซิตี้, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และแม่นยำที่สุด มีความยินดีที่จะประกาศว่า LeddarVision™ ซึ่งเป็นโซลูชันการฟิวชันเซ็นเซอร์ระดับต่ำและการรับรู้ได้รับรางวัล Sensor Perception ซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นที่ต้องการอย่างมากจาก Tech.AD USA…

Tech.AD USA มอบรางวัลอันดับหนึ่งในประเภทเซ็นเซอร์และการรับรู้ให้แก่ LeddarTech สำหรับซอฟต์แวร์ LeddarVision ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

ควิเบกซิตี้, Nov. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®ผู้นำระดับโลกด้านการจัดหาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และแม่นยำที่สุด มีความยินดีที่จะประกาศว่า LeddarVision™ ซึ่งเป็นโซลูชันการฟิวชันเซ็นเซอร์ระดับต่ำและการรับรู้ได้รับรางวัล Sensor Perception ซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นที่ต้องการอย่างมากจาก Tech.AD USA…