Nikkiso Cryogenic Industries กลายเป็นคู่ค้าของ Tatsuno ในการเป็นตลาดหลังการขายที่ได้รับอนุญาตในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

เตเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, Nov. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุตสาหกรรม ของ Nikkiso (“Nikkiso”) ได้ประกาศลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Tatsuno North America, Inc. (“Tatsuno”)…