Melissa เพิ่มยอดขายและการสนับสนุนธุรกิจในประเทศจีน

การมุ่งเน้นการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของการจัดการที่อยู่ในการดำเนินธุรกิจทั่วโลกและการสื่อสารกับลูกค้า RANCHO SANTA MARGARITA, Calif., Sept. 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Melissa ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการจัดการที่อยู่และคุณภาพข้อมูลระดับโลก ในวันนี้ได้ประกาศการเพิ่มของยอดขายและการสนับสนุนสำหรับธุรกิจในประเทศจีน ขยายขอบเขตการเข้าถึงของบริษัท และสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการขยายตลาดเอเชียแปซิฟิกอย่างรวดเร็วด้วยการมองหาเครื่องมือและบริการด้านคุณภาพข้อมูล Melissa ตระหนักว่าการจัดการที่อยู่อย่างชาญฉลาดนั้นเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น เครื่องมือของบริษัทมีลักษณะที่เป็นสากล และถูกปรับให้เหมาะสำหรับขับเคลื่อนการสื่อสารทางธุรกิจที่ดีขึ้น…