Delphix แต่งตั้ง Josh Harbert เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Harbert นำความเชี่ยวชาญด้านการตลาดนับทศวรรษมาสู่บริษัทเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง เร้ดวูด ซิตี้, แคลิฟอร์เนีย, Sept. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Delphix บริษัทข้อมูลชั้นนำในอุตสาหกรรมสำหรับ DevOps ในวันนี้ได้ประกาศแต่งตั้ง Josh Harbert เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Harbert จะรับผิดชอบในการสร้างองค์กรการตลาดระดับโลก เร่งการสร้างสายการผลิต เพิ่มความตระหนักรู้ในผลิตภัณฑ์และแบรนด์…