การพลิกโฉมโซลูชัน ADAS และ AD เข้าร่วมกับ LeddarTech ที่งานอีเว้นท์ระดับนานาชาติที่สำคัญสามงานในเดือนกันยายน 2021

ควิเบก ซิตี้, Sept. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการตรวจจับ ADAS และ AD ระดับ 1-5 ยินดีที่จะประกาศการเข้าร่วมงานอีเว้นท์แบบดิจิทัลและแบบพบปะรวมตัวในช่วงเดือนกันยายน ทั้งในฐานะผู้จัดแสดงและผู้นำเสนอ อีเว้นท์ระดับโลกเหล่านี้จะจัดแสดงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบบครบวงจรที่ครอบคลุมของ LeddarTech ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ปัญหาด้านการตรวจจับและการรับรู้ที่สำคัญทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของตลาดยานยนต์และการเคลื่อนที่…