Sophi.io ของ The Globe and Mail คว้ารางวัล North American Digital Media Award จาก WAN-IFRA

โตรอนโต, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io ระบบอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการคาดการณ์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ The Globe and Mail ได้รับรางวัล North American Digital Media…