Institutional Investor Research เผยแพร่การจัดอันดับ 2021 Asia Executive Team

สถานะ All-Star – 14 บริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่และ 12 บริษัทในประเทศอื่นๆ ของเอเชียได้อันดับที่หนึ่งอย่างน้อยสี่หมวดหมู่ในภาคส่วนของตน  บริษัทต่างๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นสู่จุดสูงสุดผ่านโครงการ IR ที่ยอดเยี่ยม, ESG, ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร และการรับมือกับโควิด ฮ่องกง, July 01, 2021 (GLOBE…