LeddarTech กลับคืนสู่งานอีเว้นท์แบบพบปะรวมตัวในฐานะผู้สนับสนุนหลักและผู้จัดแสดงที่งาน Tech.AD 2021 ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

Westfield AutoSweep POD AutoSweep POD ของ Westfield เป็นรถกวาดถนนไฟฟ้าแบบไร้คนขับอัตโนมัติเต็มรูปแบบเครื่องแรกของสหราชอาณาจักร ที่ใช้งาน Leddar Pixell ของ LeddarTech LeddarTech เข้าร่วมงาน Tech.AD Europe ในฐานะผู้สนับสนุนหลักและเป็นทั้งผู้นำเสนอและผู้จัดแสดงในงานอีเว้นท์สดนี้ที่ Titanic Chaussee…