BAND Royalty กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของ NFT

นิวยอร์ก, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน InvestorWire — BAND Royalty วันนี้ได้ประกาศตำแหน่งในบทบรรณาธิการเผยแพร่โดย NetworkNewsWire (“NNW”) ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เชื่อถือได้กว่า 50 แบรนด์ในเครือ InvestorBrandNetwork (“IBN”)…