ISW Holdings เพิ่มจำนวนชุดขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ใช้งานอยู่อีกสามเท่าด้วยศูนย์ข้อมูล POD5IVE เพิ่มเติม

ลาสเวกัส, March 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน InvestorWire — ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) (“ISW Holdings” หรือ “บริษัท”) กลุ่มบริษัทซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอันประกอบด้วยสายธุรกิจที่สำคัญซึ่งตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในตลาดที่กระจายศูนย์…