OSRAM ลงนามข้อตกลงการจัดหาและการค้า LiDAR และ ADAS สำหรับยานยนต์กับ LeddarTech

แพลตฟอร์ม PERCEPT™ LiDAR ของ OSRAM LeddarTech® และ OSRAM® ประกาศว่าทั้งสองบริษัทได้ทำข้อตกลงระยะยาวโดย LeddarTech จะจัดหาส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ LiDAR ชั้นนำในอุตสาหกรรมให้กับแพลตฟอร์ม PERCEPT™ LiDAR ของ OSRAM ควิเบก ซิตี้และมิวนิก, เยอรมนี,,…