International CCS Knowledge Centre: อัตราการดักจับ 92.4% ที่ Petra Nova – นั่นคือความสำเร็จของ CCS

ความเห็นต่อไปนี้โดย Corwyn Bruce, P.Eng. เป็นถ้อยแถลงในนามของ International CCS Knowledge Centre นิยามของความสำเร็จ หากสามารถดักจับ CO2 ได้ 90 เปอร์เซ็นต์อย่างสม่ำเสมอ นั่นถือว่าประสบความสำเร็จ REGINA, Saskatchewan, Sept. 04,…