LeddarTech แต่งตั้ง Dino Rambidis เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ควิเบก ซิตี้, Sept. 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® ผู้นำอุตสาหกรรมด้านโซลูชันการตรวจจับสภาพแวดล้อมสำหรับยานยนต์อัตโนมัติและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 5 ภูมิใจที่จะประกาศแต่งตั้ง Mr. Dino Rambidis เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน…