เทคโนโลยีเมทานอลของ Johnson Matthey ได้รับเลือกให้เป็นโรงงานเมทานอลที่ผลิตอุปกรณ์เคมีชนิดเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ลอนดอน, Aug. 05, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Johnson Matthey (JM) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนพร้อมด้วยความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการออกใบอนุญาตสำหรับโรงงานเมทานอลขนาดใหญ่ มีความยินดีที่จะประกาศอีกหนึ่งการมอบใบอนุญาตที่ประสบความสำเร็จ  JM ได้รับเลือกโดย Ningxia Baofeng Energy Group ของจีนให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตสำหรับโรงงานสังเคราะห์เมทานอลแห่งที่สามที่เป็นโรงงานผลิตถ่านหินเป็นวัตถุตั้งต้นโอเลฟินส์ (Coal…