Aero-Engines Europe Virtual จะแทนที่งานอีเว้นท์สดในวันที่ 16-17 กันยายน

นิวยอร์ก, June 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Aviation Week Network จะจัดงาน Aero-Engines Europe Virtual ซึ่งเป็นงานดิจิทัลที่ช่วยสร้างโอกาสในการจับคู่และสร้างเนื้อหาเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ในวันที่ 16-17 กันยายน  การตัดสินใจเชิงรุกเพื่อเปลี่ยนแปลงการประชุมประจำปีนี้ให้เป็นงานอีเว้นท์เสมือนเกิดขึ้นหลังการตรวจสอบข้อจำกัดของรัฐบาลและธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง รวมถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม  Aero-Engines Europe…