แว่นตาจับความเคลื่อนไหวของสายตาแบบใหม่นำข้อมูลในชีวิตจริงสู่การวิจัยเชิงวิชาการ

BIOPAC รวมการจับความเคลื่อนไหวของสายตาด้วยการบันทึกข้อมูลมือถือ และการรวบรวมข้อมูลทางสรีรวิทยาเพื่อทำการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือในชีวิตจริง GOLETA, Calif., Jan. 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — BIOPAC Systems, Inc. ได้ประกาศการผสานรวมการตรวจจับความเคลื่อนไหวของสายตาแบบใหม่สำหรับนักวิจัยที่ทำการทดลองจากผู้ใช้งานอุปกรณ์พกพาในสถานที่ต่างๆ แว่นตาจับความเคลื่อนไหว ETVision (EYE-ETV) ตอนนี้ได้ผสานรวมกับระบบไร้สายและซอฟต์แวร์ BIOPAC…