LeddarTech จับมือกับ First Sensor เพื่อเร่งการนำ LiDAR มาใช้กับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและแอปพลิเคชันการขับขี่อัตโนมัติ

QUEBEC CITY, Dec. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® ผู้นำอุตสาหกรรมด้านแพลตฟอร์ม LiDAR™ สำหรับยานยนต์ที่มีความอเนกประสงค์และปรับขนาดได้มากที่สุด ยินดีประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ First Sensor AG ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโซลูชันเซ็นเซอร์ขั้นสูง ซึ่งในตอนนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Leddar Ecosystem…