การสำรวจใหม่ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดในหมู่ประชาชนทั่วไป

การสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าผู้คนเชื่อว่าการพยากรณ์โรคเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก และมีการเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงในการตรวจหามะเร็งปอด ลอนดอน, Nov. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — มีผู้คนเพียงหนึ่งในห้าเท่านั้น (22%) ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความ “โดยทั่วไปแล้ว ทางเลือกวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค” ตามการสำรวจแบบ Omnibus ที่ดำเนินการโดย Ipsos MORI และสนับสนุนโดย…